ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Λάρισα -Αμφιθέατρο ΟΥΗΛ -Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 Σε πλήρη εξέλιξη οι Δηλώσεις Συμμετοχής Τεράστιο το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας Μια μεγάλη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Κοινωνίας των Πολιτών

ΛΑΡΙΣΑ 19/1/2017 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:1445/19-1-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Με πρωτοβουλία του ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ και του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:...