ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ¨»Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικής ανάπτυξης».

ΟΛΟΣ 16/3/2017 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1472/16-3-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λίμνη Κάρλα το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ¨»Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικής...

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Λάρισα -Αμφιθέατρο ΟΥΗΛ -Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 Σε πλήρη εξέλιξη οι Δηλώσεις Συμμετοχής Τεράστιο το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας Μια μεγάλη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Κοινωνίας των Πολιτών

ΛΑΡΙΣΑ 19/1/2017 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:1445/19-1-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Με πρωτοβουλία του ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ και του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:...