Δίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας

Δίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας

ΠΥΛΗ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ELEARNING

Δημιουργία Υποστηρικτικού Μηχανισμού     

Όλες οι δράσεις  του έργου θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας  και θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να απευθύνει σχετικά ερωτήματα για την ΑΕ , τα οποία θα δρομολογούνται και θα απαντώνται ηλεκτρονικά από το δίκτυο εθελοντών – ειδικών επιστημόνων που διαθέτει ο φορέας μας, δεδομένου ότι διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο επιστημόνων -συνεργατών και το έργο της ΑΕ , θα αποτελεί ,πλέον , μέγιστη προτεραιότητα για τον Φορέα μας , σε  συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δεδομένου ότι το έργο του Δικτύου ,έχει ενσωματωμένες τις περισσότερες από τι Αρχές της ΑΕ.

Επίσης ,έχει δημιουργηθεί Πύλη Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης

Χρήσιμα  LINKS:

Πύλη Τηλεκπαίδευσης   : http://elearning.mkothessalias.gr/

http://elearning.mkothessalias.gr/