ΛΑΡΙΣΑ 30/1/2017 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ:» Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Rural DEAR Agenda »

Σας ενημερώνουμε ότι τέσσερις Φορείς Πολιτισμού και Επιστημών από όλη τη Θεσσαλία υλοποιούν ένα μέρος του έργου Rural DEAR Agenda-Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής Φορέας από την Ισπανία) που επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Για τον λόγο αυτό υπογράφηκαν σημαντικές συμβάσεις συνεργασίας, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δραστήριων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας (Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας , Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Σπασμού -ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ και «Πράσινη Κιβωτός») .

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος αυτού ,ήδη πραγματοποιούνται τηλεοπτικές εκπομπές , ημερίδες, συνέδρια , βιωματικά εργαστήρια , συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και γονείς, με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ετοιμάζονται ντοκιμαντέρ και άλλες δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης.

Στα πλαίσια των καινοτόμων αυτών προσπαθειών οι Φορείς υλοποίησης των δράσεων αυτών συνεργάζονται με το ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ -ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και συνδιοργανώνουν ένα μονοήμερο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στη Λάρισα , με ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 17.00-21.00 μ.μ. στο αμφιθέατρο ΟΥΗΛ Λάρισας
που απευθύνεται σε στελέχη Τ.Α από όλη τη Θεσσαλία, εκπαιδευτικούς Α’Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης ,γονείς και στελέχη της Κοινωνίας των Πολιτών .

Επίσης ,σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την διοργανωτική ευθύνη του ΧΟΠΣ Σπαρμού και του Δίκτυου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , με τη συνεργασία και τη στήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,του ΚΠΕ Κισσάβνου -Ελασσόνας ,του Δικτύου εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας και της «Πράσινης Κιβωτού» , ενώ οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι καθηγητές Πανεπιστημίου ,σχολικοί σύμβουλοι , ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι διεθνών εθελοντικών Οργανώσεων .

Γνωρίζοντας τη σοβαρότητα του Σεμιναρίου αυτού και την απήχηση που έχει αυτό στην εκπαιδευτική κοινότητα ,στους αυτοδιοικητικούς και στην Κοινωνία των Πολιτών , που καλούνται να συμμετέχουν στο σεμινάριο αυτό
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε
στο σεμινάριο με τίτλο
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
που θα γίνει Αμφιθέατρο του ΟΥΗΛ -ΛΑΡΙΣΑ ,
την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Σημειώνουμε ότι η Αναπτυξιακή εκπαίδευση συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων .
Δημιουργεί την αίσθηση ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων, στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες ανισότητες, και στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη (European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education, 2010 p.5).

Οι κύριες θεματικές περιοχές που σχετίζονται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και θα αποτελέσουν θέματα του σεμιναρίου είναι :
1.Παγκόσμια Ιθαγένεια, 2.Συν-Ανάπτυξη ,3.Δίκαιο εμπόριο/Υπεύθυνη Κατανάλωση ,4.Συνεργασία για Ανάπτυξη 5.Ανθρώπινα Δικαιώματα , 6.Εκπαίδευση στις αξίες: αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ειρήνη ,7.Φύλο και ανάπτυξη
8.Παγκοσμιοποίηση , 9.Μετανάστευση και ανάπτυξη ,10.Περιβάλλον και ανάπτυξη /Κλιματική Αλλαγή
11. Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας/ Στόχοι Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης , 12.Διεθνείς Οργανισμοί, 13.Φτώχεια και Ανάπτυξη/Διανομή πλούτου και δύναμης ,14.Σχέσεις Βορρά-Νότου, 15.Επίλυση Διαφορών

ΘΑ ήταν μεγάλη μας τιμή να μας ενημερώσετε μας ΑΜΕΣΑ , δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, σχετικά με την πρόθεσή σας να συμμετέχετε ενεργά στο συγκεκριμένο σεμινάριο, που αφορά άμεσα την εκπαιδευτική πολιτική όλων των χωρών του κόσμου και προφανώς και της χώρας μας, ,στην προσπάθεια δημιουργία μιας καλύτερης παγκόσμιας κοινωνίας για τις επόμενες γενεές.
Η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων ,οι ανεξάρτητοι επιστήμονες και ερευνητές , η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,έχουν σοβαρό ρόλο να επιτελέσουν στο μεγάλο αυτό θέμα .
Θα δοθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .
Συνημμένα σας στέλνουμε το Πρόγραμμα του σεμιναρίου και τη δήλωση συμμετοχής σας που μπορείτε να μας στείλετε είτε ηλεκτρονικά skriapask@gmail.com , είτε με FAX: 24210-71200
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. Πληροφορίες : K. Σκριάπας -Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 6974-881944, Βίκυ Νίκου -ΧΟΠΣ Σπαρμού 6937-261789
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :https://www.facebook.com/events/389976988018951/

Με εκτίμηση
Για τους συνδιοργανωτές Φορείς
Ο πρόεδροςτου Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ’

Σκριάπας Κων/νος

Η Πρόεδρος του ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ

Νίκου Βίκυ

Ο Δ/ντής του ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γκανάτσιος Ανδρέας